Raad in Castricum schrapt de financiële middelen voor klimaat

Ook voor liefhebbers van een duurzaam energiebeleid?

In de Castricummer van woensdag 28 november, doet Ans Pelzer verslag van een begrotingsoverleg in de gemeenteraad. In de begroting wil de raad, mede als gevolg van de crisis, veel bedragen schrappen of verkleinen. Helaas geldt dit ook voor de uitgaven die onze gemeente wil doen aan het klimaat. Castricum wil de komende jaren helemaal stoppen met de gemeentelijke bijdrage voor de energietransitie. Het schrappen van klimaatgelden treft ook en vooral projecten van CAlorie.

We zijn er natuurlijk niet blij mee, net zo min als onze leden. Het draagvlak voor klimaat onder inwoners is heel groot, blijkens het feit dat ons ledental gestaag groeit. Wij vinden dat iedereen een bijdrage kan en moet leveren. Ook de gemeente!

Lees het hele artikel hieronder of in De Castricummer van 28 november.


Raad in Castricum schrapt de financiële middelen voor klimaat

In de ontstane crisis rondom de begroting in de gemeente sneuvelt er veel. Een van die zaken die geschrapt wordt zijn de gemeentelijke uitgaven voor ‘klimaat’. Dat gaat om een bedrag van 200.000 in 2023 en 250.000 euro in 2024.

In het Raadsprogramma (2018-2022) staat duurzaamheid nog spreekwoordelijk in hoofdletters geschreven. Zo belangrijk vonden de Castricumse politici het klimaat in 2018.  Zonder blikken of blozen—de Rijksoverheid moet dat maar doen- wordt dat nu geschrapt.  Of Castricum vooroploopt in gemeentelijke uitgaven voor duurzaamheid?

Bepaald niet. In feite gaat het om een kleine bijdrage. Financiering van de energietransitie komt van de Provincie en Rijksoverheid en vaker gekoppeld aan de voorwaarde dat ook de gemeente een bijdrage levert. Castricum wil de komende jaren helemaal stoppen met die gemeentelijke bijdrage. Tegen dit voornemen stemden D66, Groen Links, Vrije Lijst, PvdA, Leo van Schoonhoven en Marjo Husslage.

Mokerslag

Mariska El Ouni, fractievoorzitter van D66 noemde het een mokerslag voor de vele inwoners die hechten aan de energiestransitie. Aart Waterman van Groen Links: “het is een provocatie”.

Tot 2023 stond er 250.000 gereserveerd voor incidentele projecten en CALorie. Die worden nu geschrapt. Groen Links nam het initiatief tot een amendement. Gesteund door PvdA, Husslage en Van Schoonhoven met de strekking dat de Raad nog maar een half jaar geleden de posten voor duurzaamheid voor 2023 vaststelde en de klimaatproblematiek sindsdien niet minder urgent is geworden.  Dat amendement haalde het niet.

De oorlog tegen onze kinderen

Zo noemde columnist Tommy Wierenga het omdat: “We laten ons kinderen een verschroeide aarde na, woest en ledig”. Tenzij we snel en voortvarend handelen. Op 20 april verhoogt Europa het klimaatdoel naar 55 procent CO2 daling in 2030 en ferm beleid is meer dan noodzakelijk. Diezelfde week meent de Raad in meerderheid dat de beperkte financiële middelen voor klimaat in Castricum wel geschrapt kunnen worden. Deze Raadsmeerderheid (VVD, CDA, CKEN, GDB, Forza) heeft EEN argument: “taken die vanuit het Rijk komen mogen niet leiden tot hogere lokale lasten”, zo verwoordt Jeroen Slot van de VVD het. Een halfjaar geleden en bij het Raadsprogramma werd daar anders over gedacht.

CAlorie

Het schrappen van klimaatgelden treft ook en vooral projecten van CAlorie. De voorzitter van CALorie Hans Gaillaard is not amused. “Het is bizar omdat het draagvlak voor klimaat onder inwoners heel groot is. Ons ledental groeit gestaag. Castricummers denken na en maken zich zorgen over de toekomst van onze (klein) kinderen. Zelf ben ik me ook eerst op wat latere leeftijd gaan realiseren dat we moeten handelen in het belang van onze kinderen en kleinkinderen in het belang van toekomstige generaties. Ik ben daardoor niet activistisch geworden maar wel bewust dat we CO2 uitstoot moeten verlagen. Iedereen kan en moet een bijdrage leveren. Ook de gemeente! CALorie draait projecten die vanuit inwoners en of de bedrijven zelf komen. De verduurzaming van de Castricummer Werf bijvoorbeeld is een initiatief van de bedrijven en CALorie  in samenwerking met de gemeente. Bewonersinitiatieven zijn springlevend maar hebben soms wel een financieel steuntje in de rug nodig. Veel kan met vrijwilligers maar niet alles. Calorie heeft tien jaar de klimaat-kar in Castricum getrokken. Nu er zicht komt op wat meer financiële ruggensteun vanuit de gemeente schrapt de Raad dat weer. Onbegrijpelijk!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *