1 miljoen euro voor energiecoöperaties: graag jullie voorstellen!

 In Collectieve duurzame energie, Energie thuis en op het werk, Nieuws, Regelingen Provinciale/Regionale overheid, Subsidieregelingen, Vervoer

Infographic Coöperatieve zon- en windprojecten per RES-regio (Castricum is regio Noord-Holland Noord). Klik op de afbeelding om dit overzicht in detail te bekijken.

Bijdrage burgerinitiatieven aan verduurzaming

Dat de productie van stroom met zon en wind door burgercollectieven fors groeit, blijkt uit de Lokale Energie Monitor, een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland. Op verschillende manieren ontwikkelen zij energieprojecten om duurzame energie te winnen. Ook CALorie is zo’n burgerinitiatief, en ook wij hebben met de inwoners van Castricum bijgedragen aan de energietransitie. Alleen al in 2020 zijn er 3.880 zonnepanelen aangeschaft door de inwoners van Castricum en met het project Castricummer Werf zijn ook een groot aantal bedrijven aan de slag gegaan met verduurzaming.

Subsidie voor Castricumse verduurzaming

Ook de provincie onderkent het grote belang van deze burgerinitiatieven en heeft daarom besloten om de komende twee jaar jaarlijks een bedrag van € 500.000,- beschikbaar te stellen. Per jaar mag een coöperatie twee aanvragen voor nieuwe projecten indienen. Wij willen vanuit CALorie graag gebruik maken van die subsidiepot om nog meer duurzame energie te gebruiken of op te wekken.

Graag jullie voorstellen

De vraag is natuurlijk wat daarvoor de beste aanpak is. Moeten we inzetten op isolatie, het leggen van zonnepanelen, duurzame mobiliteit stimuleren, investeren in opslag van duurzame energie, kinderen en jongeren betrekken bij duurzaamheid, bijeenkomsten en evenementen organiseren? Vanuit CALorie zijn we heel benieuwd naar jullie ideeën hierover. We nodigen alle inwoners van Castricum, Akersloot, Limmen en De Woude uit om met voorstellen te komen hoe we de komende jaren bij kunnen dragen aan verduurzaming. Laat een reactie achter onder dit bericht of stuur een mailtje aan onze voorzitter met je voorstel.

Showing 3 comments
  • Nico Castricum

    besteden aan zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en woningen. tevens proberen dit op te slaan of omzetten in waterstof.

  • Guus Wattel

    Beste mensen, mooie kans, ik wil wel een voorstel indienen voor een wijkgerichte integrale aanpak, maar voordat ik daarmee aan de slag ga (veel werk!) zou ik wel eerst iets meer willen weten van (1) de subsidie-spelregels van de Provincie en (2) welke criteria het bestuur van CALorie in gedachte heeft om een eventuele keus tussen ingediende voorstellen te maken… Is daar iets over te zeggen?

  • Wout Bello

    Stel de producenten van electrische voertuigen 1 uniforme norm te ontwikkelen voor de (aandrijf)accu’s. d.w.z. afmetingen, voltage etc.. Zorg ervoor dat de accupakketten voor iedere auto makkelijk uitneembaar zijn en kunnen worden vervangen door volledig opgeladen accupakketten. De huidige benzinestations kunnen dan dienen als verspreid- en leverpunt voor de accupakketten. Daarmee gaat er geen tijd meer verloren met onderweg opladen van de accu’s en wordt de actieradius vergroot.

Leave a Comment