Nieuwsbrief juni 2017

De nieuwsbrief is weer uit. Hierin nieuws over de duurzame huizenroute van 24 juni Er is geen geld gereserveerd voor duurzaamheid in de kadernota van de gemeente Wijkaanpak Limmen Oost Wie wil [...]

Algemene Ledenvergadering

Op 16 mei was onze jaarlijkse ALV. Het was een inspirerende bijeenkomst. De aanwezige mensen waren enthousiast en sommige melden zich zelfs aan om mee te helpen. .De presentatie van Manuel [...]

CALorie aan het flyeren

Misschien heeft u ons al op de (Konings)markt of in Geesterduin gezien? De vrijwilligers van CALorie gaan erop uit om leden te werven. Onze naamsbekendheid zal door de vele artikelen en [...]

Nieuw VNG project

Opnieuw heeft CALorie een project goedgekeurd én gefinancierd gekregen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ons project past in het VNG-programma “Innovatie bestaande bouw”. [...]

Tweede coördinator

Manuel den Hollander was lange tijd de enige betaalde kracht bij CALorie. Hij coördineert en voert projecten uit samen met tientallen vrijwilligers. Dit model werkt goed. Manuel houdt overzicht [...]

Ledenvergadering

Op dinsdag 16 mei is de jaarlijkse ledenvergadering, om 20 uur in dorpshuis De Kern, Overtoom 15 in Castricum. Op deze avond legt het bestuur verantwoording af aan de inmiddels 200 leden over de [...]